På grund af de igangværende restriktioner i forbindelse med COVID-19 ser bestyrelsen sig nødsaget til, at udsætte den kommende generalforsamling på ubestemt tid.

Ifølge foreningens vedtægter, skal generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned, og varsles i lokale medier mindst tre uger i forvejen.

Da vi på nuværende tidspunkt ikke kan vide, om regeringens forsamlingsforbud stadig gælder i april måned, har bestyrelsen derfor valgt, at udsætte generalforsamlingen indtil disse forbud er blevet ophævet, og det atter er forsvarligt at færdes i større forsamlinger.

Generalforsamlingen vil derfor blive indvarslet når forsamlingsforbuddet er ophævet, og der er fundet en passende dato.