Ordinær generalforsamling i Lokal TV foreningen Faaborg kanalen.

Tirsdag d. 27 april. 2016 Kl. 19.45

Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg.

 

Dagsorden :
1. Valg af dirigent

- Bestyrelsen forslår Per Fahrenholz Smith, Per blev valgt
- Lovlig indvarsling. Ugeaviserne i Faaborg og Assens d. 21. marts 2016.

Generalforsmaling blev konstateret lovligt indvarslet. - Fuldmagter §9. Der var ingen fuldmagter.

2. Valg af referent.
- Bestyrelsen forslår Jan Eriksen,
Jan blev valgt

3. Beretningen fra det forløbne år.
- Formand Erik Andersen fremlagde beretningen. Beretningen blev godkendt. 4. Aflæggelse af regnskab.
- Kasserer Ib Pedersen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 5. Indkomne forslag.

- Formand Erik Andersen fremlagde bestyrelsens forslag til at nedlægge foreningen, generalforsamlingen godkendte nedlæggelsen, der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 8 juni for afstemning om endelig nedlæggelse af foreningen ifølge vedtægterne.

6. Valg til bestyrelse.

 • -  Erik Andersen var på valg. Erik blev genvalgt.

 • -  Per Fahrenholz Smith var på valg. Per blev genvalgt.

 • -  Ib Pedersen var ikke på valg.

 • -  Finn Juncker var på valg. Finn ønsker at udtræde af bestyrelsen med fortsætter indtil

  foreningen er nedlagt.

 • -  Jan Eriksen var ikke på valg. Jan ønsker at udtræde af bestyrelsen med fortsætter indtil

  foreningen er nedlagt.

  7. Valg af bilagskontrollanter.

  - Henrik Nielsen var på valg. Henrik blev genvalgt. - Uffe Bjerg var ikke på valg.

 

8. Valg af 2 bestyrelses suppleanter og 1 bilagskontrollant suppleant.

- På valg til bestyrelses suppleant Helmer Joost. Helmer blev genvalgt.
- På valg til bestyrelses suppleant Kurt Laier Andersen. Kurt blev genvalgt.
- På valg til bilagskontrollant suppleant Bjarne Herhold. Bjarne blev genvalgt.

9. Eventuelt.
- Der var ikke noget til eventuelt.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsens 3 blivende medlemmer sig og beholdt deres nuværende poster. Per overtager sekretær posten.

Referent Jan Eriksen