Ordinær generalforsamling i Faaborg Bys Antenneforening.

Tirsdag d. 27 april. 2016 Kl. 19.00

Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg.

 

Dagsorden :
1. Valg af dirigent

- Bestyrelsen forslår Per Fahrenholz Smith, Per blev valgt
- Lovlig indvarsling. Ugeaviserne i Faaborg og Assens d. 21. marts 2016.

Generalforsmaling blev konstateret lovligt indvarslet. - Fuldmagter §9. Der var ingen fuldmagter.

2. Beretningen fra det forløbne år.

- Formand Erik Andersen fremlagde beretningen. Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab.

- Kasserer Ib Pedersen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontigent.

- Formand Erik Andersen fremlagde bestyrelsen forslag om uændret kontigent.

Kontingentet på 10,- årligt blev godkendt.

5. Indkomne forslag.

- Formand Erik Andersen fremlagde bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter, vedtægterne skulle opdateres i forhold til gældende lovgivning og den det nye tillæg til kontrakten som var udarbejdet i samarbejde med Stofa. Vedtægtsændringerne blev godkendt.

- I forbindelse med vedtægtsændringerne var der et ønske fra bestyrelsen om at ændre punktet hvor vi skal annoncere generalforsamlingen i de lokale ugeaviser, så det fremadrettet kun blev slået op på hjemmesiden, via nyheds mails og på infokanalen, bestyrelsen mente at det var en mere tidssvarende løsning og der kunne også spares en del penge da annonceringen var en dyr løsning. Der var fra 2 af de 3 fremmødte medlemmer ønske om at der forsat skulle annonceres i aviserne da det kom ud til flere medlemmer. For at få godkendt vedtægtsændringerne skulle der indskrives at der forsat skulle annonceres så længe det var formålstjenesteligt.

6. Valg til bestyrelse.

 • -  Erik Andersen var på valg. Erik blev genvalgt.

 • -  Per Fahrenholz Smith var på valg. Per blev genvalgt.

 

 • -  Ib Pedersen var ikke på valg.

 • -  Finn Juncker ønskede at træde ud af bestyrelsen og det passede fint med de nye

  vedtægter hvor der nu fremadrettet er 3 mand i bestyrelsen.

 • -  Jan Eriksen ønskede at træde ud af bestyrelsen og det passede også fint med de nye

  vedtægter.

7. Valg af bilagskontrollanter.

- Henrik Nielsen var på valg. Henrik blev genvalgt. - Uffe Bjerg var ikke på valg.

8. Valg af 2 bestyrelses suppleanter og 1 bilagskontrollant suppleant.

 • -  På valg til bestyrelses suppleant Helmer Joost. Helmer blev genvalgt.

 • -  På valg til bestyrelses suppleant Kurt Laier Andersen. Kurt blev genvalgt.

 • -  På valg til bilagskontrollant suppleant Bjarne Herhold. Bjarne blev genvalgt.

9. Eventuelt.

 • -  Enkelte medlemmer på generalforssamlingen var utilfredse med at Stofa ikke have gjort noget reklame for deres nye fritvalgs TV som gik i luften d. 3 maj, Tina fra Stofa kunne fortælle at deres strategi var først at fortælle om de nye produkter når de var klar og kunne bestilles.

 • -  Der var hos nogle af de fremmødte medlemmer ikke forståelse for at man ikke kunne have fritvalg uden en Smart TV boks, Tina fra Stofa forklarede hvordan produktet virkede og at de ikke var teknisk muligt at lave fritvalg uden man havde en Smart TV boks.

 • -  Nogle af de fremmødte medlemmer mente ikke at der var frit valg af TV kanaler når man var tvunget til at have en Smart TV boks.

  Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsens 3 blivende medlemmer sig og beholdt deres nuværende poster, Per overtager sekretær posten.

  Referent Jan Eriksen