Referat fra ordinær generalforsamling i Faaborg Bys Antenneforening

Torsdag den 20. april 2017 kl.1900

På hotel Faaborg Fjord i ”Villa Horseløkke”, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg.

 

Tilhørere: 4 + 3 fra bestyrelsen

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

• Bestyrelsens forslag: Erik Andersen – Valgt uden modkandidater.

• Lovlig indvarsling. Ugeavisen Faaborg og Lokalavisen Assens, den 21. marts 2017

• Fuldmagter § 9 – Ingen fuldmagter.

2. Beretning for det forløbne år

• Formand Erik Andersen

Kommentarer fra salen omkring de vedtægtsændringer, der blev lavet i 2016.

Kommentarer til Stofas FritValg, som bedst kan betale sig hvis man kun har et enkelt eller to TV apparater, da der skal bruges en boks hvert sted.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab

• Ved kasserer Ib Pedersen

Kommentarer fra salen ang. Sparekassen Sjællands ændring af foreningens kontovilkår.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent ved formanden Erik Andersen    

• Forslag:  kontingentet uændret

Forslaget er vedtaget.

5. Indkomne forslag ved formanden Erik Andersen

• Ingen forslag

6. Valg af bestyrelse

• På valg: Ib Pedersen     villig til genvalg

Ib blev genvalgt uden modkandidater

7. Valg af bilagskontrollanter

• Uffe Bjerg           villig til genvalg

Uffe blev genvalgt uden modkandidater 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 suppleant som bilagskontrollant

På valg til bestyrelsessuppleant

• Helmer Joost villig til genvalg

• Kurt Laier Andersen villig til genvalg

Helmer og Kurt blev begge genvalgt uden modkandidater

På valg som bilagskontrollant  

• Bjarne Herhold villig til genvalg

Bjarne blev genvalgt uden modkandidater

9. Eventuelt

• Der har tilsyneladende været en del udfald på internetforbindelsen hos et medlem i løbet af det sidste år. – Der har ikke hos resten af de fremmødte været problemer med udfald.

• Kan MDR modtages i HD kvalitet.

 

 

Den nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig således:

  • Formand: Erik Andersen
  • Næstformand og sekretær: Per Smith
  • Kasserer: Ib Pedersen