REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING

TORSDAG DEN 19. APRIL 2018 KL.1900

På hotel Faaborg Fjord ”sal 1”, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg.

 

Deltagere: Bestyrelsen, to medlemmer samt Tom Andersen fra Stofa

 

Dagsorden


1. Valg af dirigent
• Bestyrelsens forslag: Erik Andersen (Valgt uden modkandidater)
• Lovlig indvarsling. Ugeavisen i Faaborg og Lokal Avisen Assens den? (Godkendt)
• Fuldmagter § 9 (ingen)

2. Beretning for det forløbne år
• Formand Erik Andersen (Beretningen godkendt)

3. Aflæggelse af regnskab
• Ved kasserer Ib Pedersen (Regnskabet blev godkendt)

4. Fastlæggelse af kontingent ved formanden Erik Andersen
• Forslag: kontingentet uændret (Uforandret)

5. Indkomne forslag ved formanden Erik Andersen
• Ingen Forslag

6. Valg af bestyrelse
• På valg: Per Fahrenholz Smith og Erik Andersen, begge er villige til genvalg (Begge blev genvalgt uden modkandidater)

7. Valg af bilagskontrollanter
• Henrik Nielsen villig til genvalg (Genvalgt uden modkandidater)

8. Valg af suppleanter
Bestyrelsessuppleanter:
• Kurt Laier Andersen, villig til genvalg
• Helmer Joost, villig til genvalg
(Begge blev genvalgt uden modkandidater)

Bilagskontrollørsuppleant:
• Bjarne Herhold, villig til genvalg
(Bjarne blev valgt uden modkandidater)

9. Eventuelt

Tom Andersen fra Stofa beskriver MitTV produktet, som er en form for TV, hvor man kan sammensætte sin egen TV pakke med præcis de kanaler, man måtte ønske.

MitTV kræver, at man har et Smart TV boks, som kan modtage de TV kanaler, man har valgt. Boksen skal lejes hos Stofa TV kanaler til MitTV kan vælges for en måned ad gangen, og kan frit skiftes ud efter behov.

 

Giv ordet til formanden for afslutning.Møde slut kl. 20.10