Hvis du har signalforstyrrelser, undersøg da først om fejlen skyldes din egen installation og stikledning, da du selv har ansvaret for, at denne del er i orden.

Spørg også din nabo eller andre om de evt. også har dårligt signal.


Fejlmelding kan foretages til:

Stofa på telefon: 88 30 30 30


Du SKAL fejlmelde direkte til Stofa. Hvis du henvender dig til bestyrelsen, vil det kun forsinke processen, da det kun er Stofa, der kan afhjælpe problemet.Ligger fejlen i gadenettet, er det uden omkostninger for dig.

 

 

Teknisk support:

 

Udenfor kundeservice's normale åbningstid, kan der rettes henvendelse til Stofas tekniske support.

 

Teknisk support kan kontaktes på telefon 88 30 30 20

Alle dage: 08.00 - 22.00

Juleaftensdag: 08.00 - 18.00

Nytårsaftensdag: 08.00 - 18.00